Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Výroba transportbetónu

Štatistiky výroby transportbetónu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch.

Technika výroby

Výroba transportbetónu sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých ...

Rozmiestnenie prevádzok

Nájdite si svoju najbližšiu betonáreň a informácie o nej ...

Okienko SAVT - Júl

Nové normy a predpisy

 • Norma EN 206+A2 musí byť zaradená do sústavy STN najneskôr do 30.9.2021 - bude vydaná 1.10.2021 v slovenskom jazyku.
 • Pripravuje sa preklad technickej správy CEN – CEN/TR 17086 „Ďalší návod na uplatňovanie EN 13791: 2019 a odôvodnenie ustanovení“.

Publikácie

 • Publikácia SAVT „Betonáž a ošetrovanie betónu“ (dostupná u členov SAVT)
 • Publikácia „Modul pružnosti betónu“ (dostupná na SAVT)
 • „Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH)
 • Letáky SAVT:
  • Betonáž za horúceho a chladného počasia
  • Profesionáli pri práci s betónom
 • Pripravujú sa publikácie - „Priepustný betón“ a „25 rokov činnosti SAVT“ - budú vydané SAVT- om v septembri 2021
 • (letáky sú dostupné u členov SAVT)

Odborné semináre, konferencie

Členovia SAVT

Najnovšie články a dokumenty

Zhrnutie obsahu konferencie BETÓN 2019

Čítaj ďalej

Betónové cyklotrasy

Čítaj ďalej

Betonáž a ošetrovanie betónu

Čítaj ďalej

Konferencia
BETÓN 2021
Pozývame Vás konferenciu s medzinárodnou účasťou "BETÓN 2021",
7. - 8.10.2021 Štrbské pleso, hotel Patria

Ak by v plánovanej dobe konania konferencie nebolo povolené organizovanie hromadných podujatí, konferencia sa uskutoční v náhradnom termíne v roku 2022.

Pozvánka na konferenciu "BETÓN 2021"

Vzhľadom na skutočnosť, že bol okres Poprad dňa 8.9.2021 zaradení do červenej farby (epidemologický semafór) je možné konferenciu "BETÓN 2021" realizovať len v režíme: "len pre zaočkovaných".
Certifikát o zaočkovaní sa bude kontrolovať priamo pri prezentácii na konferenciu v hoteli Patria.

Desiaty ročník fotosúťaže "Náš betón na stavbách"

Predstavitelia asociácie

Ing. Andrej Hrabovský

Ing. Andrej Hrabovský

Prezident SAVT

Ing. Ivan Hanzlíček

Ing. Ivan Hanzlíček

Vice-prezident pre živ.prostredie a BOZP

Ing.Tomáš Kacko

Ing.Tomáš Kacko

Vice-prezident pre marketing

Ing. Martin Dováľ PhD.

Ing. Martin Dováľ PhD.

Vice-prezident pre vzdelávanie a publikačnú činnosť

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Výkonný tajomník