Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Výroba transportbetónu

Štatistiky výroby transportbetónu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch.

Technika výroby

Výroba transportbetónu sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých ...

Rozmiestnenie prevádzok

Nájdite si svoju najbližšiu betonáreň a informácie o nej ...

Okienko SAVT - Október

Nové normy a predpisy

 • V normalizačnej komisii pri UNMS č.TK94 sa pripravuje revízia normy STN 73 6123: 2010 Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty

Publikácie

 • „Technické pravidla ČBS 05 Modul pružnosti betonu“ (možno zakúpiť v ČBS - cena 550 Kč), kontakt: www.cbsbeton.eu
 • „Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT, september 2015 (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH) 
 • Letáky SAVT:
  • Sprievodca STN EN 206 + Národná príloha
  • Kruhové objazdy a vybrané časti mestských komunikácií z betónu
  • Betonáž za letných a zimných podmienok
 • (dostupné u členov SAVT a 2. a 3. publikácia aj na www.savt.sk)

Odborné semináre, konferencie

 • Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou „BETÓN 2017“, 5. a 6.10.2017, Štrbské pleso, kontakt: www.savt.sk
 • „Zkoušení čerstvého betonu“, 27.4.2017, Beroun, kontakt: www.fce.vutbr.cz/szk
 • „Popílky ve stavebníctví“, 18. - 19.5.2017, Brno, kontakt: www.ssbk.eu/symposium/CS/
 • „INTERNATIONAL CONCRETE CONFERENCE & EXHIBITION – ICCX CENTRAL EUROPE“, 8. – 10.2.2017, Ossa, Poľsko, kontakt: www.iccx.org

Členovia SAVT

Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou
BETÓN 2017
Stretnutie všetkých, ktorí majú radi betón a chcú sa o ňom viac dozvedieť!
5. a 6.10.2017 na Štrbskom plese v hoteli Patria

Šiesty ročník fotosúťaže "Náš betón na stavbách"

Najnovšie články a dokumenty

Betonáž a ošetrovanie betónu

Čítaj ďalej

Betónové cyklotrasy

Čítaj ďalej

Smernica pre betón s vláknami

Čítaj ďalej

Predstavitelia asociácie

Ing. Erik Zemánek

Ing. Erik Zemánek

Prezident

Ing. Ivan Hanzliček

Ing. Ivan Hanzliček

Vice-prezident pre vzdelávanie a publikačnú činnosť

Ivan Lendvay

Ivan Lendvay

Vice-prezident pre marketing

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Výkonný tajomník