Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Výroba transportbetónu

Štatistiky výroby transportbetónu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch.

Technika výroby

Výroba transportbetónu sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých ...

Rozmiestnenie prevádzok

Nájdite si svoju najbližšiu betonáreň a informácie o nej ...

Okienko SAVT - Apríl

Nové normy a predpisy

  • V CEN prebieha revízia normy EN13791 „Hodnotenie pevnosti na konštrukciách“, ktorá by mala byť ukončená v roku 2016
  • V normalizačnej komisii pri UNMS č.TK5/SK2 prebieha revízia normy pre skúšanie mrazuvzdornosti betónu

Publikácie

  • „Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT, september 2015 (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH) 
  • Publikácia vydaná k 20.výročiu založenia SAVT, september 2015 (dostupná na SAVT) 
  • „Samozhutniteľný betón“ – publikácia vydaná ČBS, kontakt: johova@cbsbeton.eu
  • ERMCO Smernica pre betón s vláknami (v slovenčine dostupná na web stránke www.savt.sk 

Odborné semináre, konferencie

  • „Výroba betónu 2016“, 5. a 6.10.2016, Štrbské pleso, kontakt: www.savt.sk
  • „BAUMA 2016“, 11.-17.4.2016, Mníchov, kontakt: www.bauma.de
  • „Betónové vozovky 2016“, 21. a 22.9.2016, Praha, kontakt: jaroslava.skarkova@dps.cz
  • „Concrete solutions 2016“, 20.-22.6.2016, Thessaloniki, kontakt: www.concrete-solutions.info 

Členovia SAVT

Odborný seminár
Výroba betónu 2016
Stretnutie všetkých, ktorí majú radi betón a chcú sa o ňom viac dozvedieť!
5. a 6.10.2016 na Štrbskom plese v hoteli Patria
savt@savt.sk

Piaty ročník fotosúťaže "Náš betón na stavbách"

Najnovšie články a dokumenty

Smernica pre pohľadový betón

Čítaj ďalej

Výroba betónu 2016 - Ponuka propagácie firmy

Čítaj ďalej

Smernica pre betón s vláknami

Čítaj ďalej

Predstavitelia asociácie

Ing. Erik Zemánek

Ing. Erik Zemánek

Prezident

Ing. Ivan Hanzliček

Ing. Ivan Hanzliček

Vice-prezident pre vzdelávanie a publikačnú činnosť

Ivan Lendvay

Ivan Lendvay

Vice-prezident pre marketing

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Výkonný tajomník