Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Výroba transportbetónu

Štatistiky výroby transportbetónu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch.

Technika výroby

Výroba transportbetónu sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých ...

Rozmiestnenie prevádzok

Nájdite si svoju najbližšiu betonáreň a informácie o nej ...

Okienko SAVT - Júl

Nové normy a predpisy

 • V normalizačnej komisii pri UNMS č.TK94 sa pripravuje revízia normy STN 73 6123: 2010 Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty

Publikácie

 • „Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT, september 2015 (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH) 
 • Letáky pripravované SAVT (dostupné budú na odb.seminári „Výroba betónu 2016“):
  • Sprievodca STN EN 206 + Národná príloha
  • Kruhové objazdy a vybrané časti mestských komunikácií z betónu
  • Betonáž za letných a zimných podmienok

Odborné semináre, konferencie

 • „Výroba betónu 2016“, 5. a 6.10.2016, Štrbské pleso, kontakt: www.savt.sk
 • „Betónové vozovky 2016“, 21. a 22.9.2016, Praha, kontakt: jaroslava.skarkova@dps.cz
 • „Speciální betony“, 13. a 14.10.2016, Bystřice nad Pernštejnem, kontakt: www.sekurkon.cz/kurz/9992
 • „CONCRETE UNDER SEVERE CONDITIONS“, 12.-14.9.2016, Lecco, Taliansko, kontakt: www.consec16.com

Členovia SAVT

Odborný seminár
Výroba betónu 2016
Stretnutie všetkých, ktorí majú radi betón a chcú sa o ňom viac dozvedieť!
5. a 6.10.2016 na Štrbskom plese v hoteli Patria
Pozri Dokumenty

Piaty ročník fotosúťaže "Náš betón na stavbách"

Najnovšie články a dokumenty

Pozvánka na seminár - Výroba betónu 2016

Čítaj ďalej

Výroba betónu 2016 - Ponuka propagácie firmy

Čítaj ďalej

Smernica pre betón s vláknami

Čítaj ďalej

Predstavitelia asociácie

Ing. Erik Zemánek

Ing. Erik Zemánek

Prezident

Ing. Ivan Hanzliček

Ing. Ivan Hanzliček

Vice-prezident pre vzdelávanie a publikačnú činnosť

Ivan Lendvay

Ivan Lendvay

Vice-prezident pre marketing

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Výkonný tajomník