Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Výroba transportbetónu

Štatistiky výroby transportbetónu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch.

Technika výroby

Výroba transportbetónu sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých ...

Rozmiestnenie prevádzok

Nájdite si svoju najbližšiu betonáreň a informácie o nej ...

Okienko SAVT - Január

Nové normy a predpisy

 • Dňa 1.3.2020 bude vydaná revízia európskej normy EN 13791 „Stanovenie pevnosti betónu v tlaku v konštrukciách a v bet.prefabrikátoch“ (najprv v angličtine – bez prekladu, neskôr bude preložená do slovenčiny)

Publikácie

 • Nová publikácia „Modul pružnosti betónu“, (dostupná na SAVT)
 • Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH)
 • Zborník z konferencie „BETÓN 2019“ (dostupný na SAVT – cena 18 €, vrátane DPH)
 • Publikácia SAVT „Betón na priemyselné podlahy“ (dostupná u členov SAVT)
 • Publikácia SAVT„Profesionáli pri práci s betónom“ (dostupná u členov SAVT)
 • Letáky SAVT:
  • Betonáž za horúceho a chladného počasia
 • (letáky sú dostupné u členov SAVT)

Odborné semináre, konferencie

 • INTERNATIONAL CONCRETE CONFERENCE & EXHIBITION – ICCX CENTRAL EUROPE, 12. a 13.2.2020, Varšava, www.iccx.org
 • „Technologie a provádení 2020“, 2. a 3.4.2020, Jihlava, www.cbsbeton.eu
 • „64. BetonTage“. 18.-21.2.2020, Neu-Ulm, Nemecko, www.betontage.de
 • „Výroba betónu 2020“, 6. a 7.10.2020, Štrbské pleso, www.savt.sk

Členovia SAVT

Najnovšie články a dokumenty

Zhrnutie obsahu konferencie BETÓN 2019

Čítaj ďalej

Betónové cyklotrasy

Čítaj ďalej

Betonáž a ošetrovanie betónu

Čítaj ďalej

Odborný seminár
Výroba betónu 2020
Pripravujeme odborný seminár "Výroba betónu 2020"
6. a 7.10.2020, Štrbské pleso, hotel Patria

Súťaž o výrobu najpevnejšieho betónu

3.10.2019 - Víťazom súťaže sa stal kolektív z VUT v Brně v zložení: prof.Ing. Rudolf Hela, CSc., Ing. Martin Ťažký a Ing. Michala Hubertová, Ph.D., MBA.
Dosiahnutá pevnosť ľahkého betónu v tlaku: 58,3 MPa pri objemovej hmotnosti betónu: 1590 kg/m3.

Deviaty ročník fotosúťaže "Náš betón na stavbách"

Predstavitelia asociácie

Ing. Erik Zemánek

Ing. Erik Zemánek

Prezident

Ivan Lendvay

Ivan Lendvay

Vice-prezident pre marketing

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Výkonný tajomník

Ing. Ivan Hanzlíček

Ing. Ivan Hanzlíček

Vice-prezident pre živ.prostredie a BOZP