Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Výroba transportbetónu

Štatistiky výroby transportbetónu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch.

Technika výroby

Výroba transportbetónu sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých ...

Rozmiestnenie prevádzok

Nájdite si svoju najbližšiu betonáreň a informácie o nej ...

Okienko SAVT - Júl

Nové normy a predpisy

 • - V júni 2019 zasadala subkomisia: SK 2 „Výroba, skúšanie betónu a zhotovovanie betónových konštrukcií“, ktorá je súčasťou TK č.5 pre betón a betónové konštrukcie pri UNMS Bratislava a schválila program revízie noriem

Publikácie

 • „Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH)
 • Zborník z odb.seminára „Výroba betónu 2018“ (dostupný na SAVT – cena 18 €, vrátane DPH)
 • Nová publikácia SAVT „Betón na priemyselné podlahy“ (dostupná u členov SAVT
 • Nová publikácia SAVT„Profesionáli pri práci s betónom“ (dostupná u členov SAVT)
 • Letáky SAVT:
  • Sprievodca STN EN 206 + Národná príloha – plagát formátu A0, leták formátu A4
  • Betonáž za horúceho a chladného počasia
  • Betonáž a ošetrovanie betónu – plagát formátu A0, leták formátu A4
 • (letáky sú dostupné u členov SAVT)

Odborné semináre, konferencie

Členovia SAVT

Najnovšie články a dokumenty

Pozvánka a dokumenty na konferenciu BETÓN 2019

Čítaj ďalej

Betónové cyklotrasy

Čítaj ďalej

Betonáž a ošetrovanie betónu

Čítaj ďalej

celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou
BETÓN 2019
Stretnutie všetkých tých, čo sa zaujímajú o betón a o novinky pri jeho výrobe a použití
3. a 4.10.2019, Štrbské pleso

Súťaž o výrobu najpevnejšieho betónu

Z príležitosti konania odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou ,BETON 2019" sa rozhodla Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu vyhlásiť ,Súťaž o výrobu najpevnejšieho betonu". Výsledky tejto sútaže budú vyhlásene na konferencii ,BETON 2019.

Osmy ročník fotosúťaže "Náš betón na stavbách"

Predstavitelia asociácie

Ing. Erik Zemánek

Ing. Erik Zemánek

Prezident

Ivan Lendvay

Ivan Lendvay

Vice-prezident pre marketing

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Výkonný tajomník

Ing. Ivan Hanzlíček

Ing. Ivan Hanzlíček

Vice-prezident pre živ.prostredie a BOZP